ကြိုဆိုပါသည်

Howard Center မှ ကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Chittenden  ကောင်တီအတွင်းရှိ ကလေးသူငယ်များ၊ လူကြီးများနှင့် မိသားစုများအတွက် စိတ်ကျန်းမာရေး၊ အရက်/ဆေး တလွဲသုံးမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအပိုင်း မသန်းစွမ်းမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို အပြည့်အဝ ပေးနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အရင်းအမြစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ အချက်အလက်များက အသုံးဝင်မှုရှိကြောင်း သင် တွေ့ရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ထားပါသည်။

ဘေးဘက်ဆိုင်ရာ အရေးပေါ်ဖြစ်သည်ဆိုလျှင်၊ 9-1-1 ကို ဖုန်းခေါ်ပါ။

သင် (သို့) တစ်ဦးတစ်ယောက်က အကျပ်အတည်း ကြုံတွေ့နေလျှင်၊ 802-488-7777 ကို ဖုန်းခေါ်ပါ။ ပထမဦးစွာ ကျွန်ုပ်တို့၏ 24/7/365 မိုဘိုင်း အကျပ်အတည်း ဝန်ဆောင်မှု၊ Chittenden ကောင်တီကို ဖုန်းခေါ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆရာဝန်များက ဖုန်းနှင့် လူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံ ပံ့ပိုးကူညီမှု၊ လူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံ အကဲဖြတ်ပေးခြင်း၊ ကာလတို အကျပ်အတည်း စီမံခန့်ခွဲမှု၊ သင့်တော်သော ဝန်ဆောင်မှုများသို့ ညွှန်းပို့ပေးခြင်းများနှင့် ကွန်မြူနတီ အရင်းအမြစ်များဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပေးနေပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့် စကားပြောဆိုရန်၊ 802-488-6000 ကို ဖုန်းခေါ်ပါ။ ဖုန်းခေါ်သည့်အခါ၊ သင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ စကားပြန် ဝန်ဆောင်မှုများကို အခကြေးမယူဘဲ စီစဉ်ပေးမယ့် Howard Center ဝန်ထမ်းတစ်ဦးနှင့် ပြောဆိုရပါမည်။

ကျွန်ုပ်တို့ ပေးဆောင်နေသော ဝန်ဆောင်မှုများအနက် အချို့မှာ-

  • စိစစ်လက်ခံခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ချက် ဝန်ဆောင်မှုများ
  • ကလေးသူငယ်များ၊ လူကြီးများနှင့် မိသားစုများအတွက် အကျပ်အတည်းဆိုင်ရာနှင့် လမ်းညွှန်အကြံပေးမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ
  • အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာနှင့် ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းမှု ဖြစ်နေသူများအတွက် ပံ့ပိုးမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ
  • အရက်/ဆေး တလွဲသုံးနေသူများအတွက် လမ်းညွှန်အကြံပေးမှုနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ
  • ပြင်းထန်ပြီး မကြာခဏ ဖြစ်ပွားသော စိတ်ကျန်းမာရေး ပြဿနာများ ရှိနေသူများအတွက် အထူးကြပ်မတ် ဝန်ဆောင်မှုများ
  • ကလေးသူငယ်များ၊ လူငယ်လူရွယ်များနှင့် လူကြီးဖြစ်စ လူငယ်များအတွက် ပညာရေးနှင့် ကျောင်း ဝန်ဆောင်မှုများ
  • လူနေအိမ်ရာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ

ကျွန်ုပ်တို့သည် မေတ္တာဂရုဏာဖြင့် ပြုစုစောင့်ရှောက် ကုသပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့က လူများကို ရေတိုကာလသက်သက်အတွက် (သို့) ၎င်းတို့၏ တစ်ဘဝလုံးအတွက် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ လူငယ်လူကြီး ထပ်တူထပ်မျှ ကူညီပေးနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့က နေအိမ်များမှာ၊ အလုပ်မှာ၊ မြို့ထဲမှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကွန်မြူနတီအနှံ့မှာ ရှိနေတဲ့ လူများကို ကူညီပေးနေပါသည်။ သင် အမှန်တကယ် ရှာနေသော ပံ့ပိုးမှု (သို့) ဝန်ဆောင်မှုများအား အလိုရှိပါက အဆိုပါ အကူအညီက ဤနေရာပင် ဖြစ်ရမည်ဟု မျှော်လင့်လျက်ရှိသည်။