Chào mừng

Trung tâm Howard xin chào. Tại đây chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ về sức khỏe tinh thần, lạm dụng chất gây nghiện và dịch vụ khuyết tật phát triển cho trẻ em, người lớn và các gia đình sinh sống tại Hạt Chittenden. Chúng tôi hy vọng những thông tin về dịch vụ và tài nguyên đăng tải trên trang web này sẽ giúp ích được cho quý vị.

Nếu đây là trường hợp cấp cứu y tế, vui lòng gọi 9-1-1.

Nếu quý vị hoặc người quen của quý vị đang gặp khủng hoảng, vui lòng gọi tới số 802-488-7777. Đó là số hỗ trợ nhanh của Hạt Chittenden, dịch vụ hỗ trợ lưu động này phục vụ 24/7/365. Các nhân viên lâm sàng của chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại và hỗ trợ thăm khám trực tiếp và quản lý khủng hoảng ngắn hạn, đưa ra các chỉ dẫn cho các dịch vụ thích hợp và cung cấp thông tin về các nguồn tài nguyên trong cộng đồng.

Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ của chúng tôi, hãy gọi đến số 802-488-6000. Khi thực hiện cuộc gọi, nhân viên của Trung tâm Howard sẽ sắp xếp các dịch vụ phiên dịch cho cuộc gọi hoàn toàn.

Một số dịch vụ mà chúng tôi cung cấp bao gồm:

  • các dịch vụ tiếp nhận và đánh giá
  • các dịch vụ liên quan đến khủng hoảng và dịch vụ tư vấn cho trẻ em, người lớn và các gia đình
  • các dịch vụ hỗ trợ dành cho người tự kỷ và người thiểu năng trí tuệ
  • các dịch vụ tư vấn và dịch vụ y tế dành cho người rối loạn sử dụng chất gây nghiện
  • các dịch vụ chuyên sâu dành cho người gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần nghiêm trọng và kéo dài
  • các dịch vụ giáo dục và đào tạo dành cho trẻ em và thanh thiếu niên
  • các dịch vụ và hỗ trợ tận nhà

Chúng tôi cung cấp sự điều trị và quan tâm chu đáo. Chúng tôi có thể giúp đỡ mọi người trong một khoảng thời gian ngắn hoặc cả cuộc đời, dành cho người trẻ hoặc người lớn tuổi, tại nhà hoặc trong công việc, ở vùng trung tâm hay toàn bộ cộng đồng. Chúng tôi hy vọng rằng nếu quý vị đang tìm kiếm một sự trợ giúp hay dịch vụ thật sự có ích thì quý vị sẽ tìm thấy chúng tại đây.

Sandy McGuire portrait after being appointed as Howard Center's new Chief Executive Officer

 

Sandy McGuire, Giám Đốc Điều Hành
Trung tâm Howard