Dobrodošli

Dobro došli u Howard Centar. Nudimo vam veliki broj usluga vezanih za mentalno zdravlje, zlouporabu supstanci i razvojni invaliditet kod djece, odraslih i obitelji u Chitteden Okrugu. Nadamo se da će vam informacije o uslugama i izvorima na našoj web stranici biti od pomoći.

U slučaju hitne medicinske pomoći, molimo vas da pozovete 9-1-1.

Ako vi ili neko koga poznajete doživi krizu, molimo vas da pozovete 802-488-7777, Prvi poziv za Chittenden Okrug, naša mobilna služba za krize dostupna je 24/7/365. Naši liječnici pružaju telefonsku i osobnu podršku, osobnu procjenu, kratkoročno upravljanje krizama, upućivanje na odgovarajuće usluge i informacije o lokalnim resursima.

Kako biste razgovarali sa članovima osoblja o našim uslugama, pozovite 802-488-6000. Kada pozovete, razgovarat ćete sa osobljem Howard Centra koje vam može organizirati prevoditeljske usluge bez troškova.

Neke od brojnih usluga koje vam nudimo uključuju:

  • usluge unosa i procjene
  • savjetodavne usluge i usluge u krizama za djecu, odrasle i obitelji
  • usluge podrške za osobe za autizmom i intelektualnim poteškoćama
  • savjetovanja i medicinske usluge za osobe sa poremećajem u korištenju supstancija
  • intenzivne usluge za osobe sa ozbiljnim i upornim mentalnim zdravstvenim problemima
  • usluge educiranja i školovanja za djecu, mlade i mlađe odrasle osobe
  • stambenu potporu i usluge

Pružamo njegu i liječenje koji su puni suosjećanja. Možemo pomoći ljudima na kratak rok, ali im možemo pomoći i za cio njihov život. Mi podjednako pomažemo i mladima i starima. Mi pomažemo ljudima u njihovim domovima, na poslu, u našim gradovima i kroz našu zajednicu. Nadamo se da ćete, ako zatrebate podršku ili usluge, otkriti da se pomoć zaista nalazi ovdje.

 

Bob Bick, CEO
Howard Center