Karibu

Karibu Howard Center. Tunatoa huduma mbalimbali za afya ya akili, matumizi ya madawa, na huduma za ulemavu kwa maendeleo ya watoto, watu wazima, na familia katika mji wa Chittenden. Ni matumaini yetu kuwa taarifa zilizopo kwenye tovuti yetu kuhusu huduma zetu na rasilimali zimekusaidia.

Ikiwa hii ni dharura ya matibabu,Tafathali piga 9-1-1.

Ikiwa wewe au mtu unayemjua ana shida, tafadhali piga 802-488-7777, Piga simu ya kwanza kwa Chittenden County, huduma yetu ya kutatua matatizo ni ya masaa 24/7/365 kwa simu.Wauguzi wa hospitali hutoa msaada wa simu na pia ana kwa ana, tathmini ya mtu binafsi, usimamizi wa matatizo ya muda mfupi, rufaa kwa huduma zinazofaa na habari kuhusu rasilimali za jamii.

Kuzungumza na wafanyakazi kuhusu huduma zetu, piga 802-488-6000. Unapopiga simu, utazungumza na wafanyakazi wa Howard Center wanaoweza kupanga huduma za mkalimani kwa simu ya mkononi bila gharama za.

Baadhi ya huduma nyingi tunazotoa pamoja na:

  • huduma za ulaji na uhakiki
  • Misaada ya matatizo na huduma za ushauri kwa watoto, watu wazima, na familia
  • huduma za usaidizi kwa watu wenye ugonjwa wa autism na ulemavu
  • huduma za ushauri na matibabu kwa watu wenye matatizo ya matumizi ya madawa ya kulevya
  • huduma kubwa kwa watu wenye matatizo makubwa ya afya ya akili
  • Elimu na huduma za shule kwa watoto, vijana wadogo na vijana wakubwa
  • msaada wa makazi na huduma

Tunatoa huduma za huruma na matibabu. Tunaweza kuwasaidia watu kwa muda mfupi tu au tunaweza kuwasaidia kwa maisha yao yote. Tunasaidia wadogo na wazee kwa usawa. Tunasaidia watu katika nyumba zao, kazini, katika miji yetu, na katika jamii yetu yote. Tunatarajia kwamba ikiwa unahitaji msaada au huduma Utaona kweli msaada upo hapa.

Sandy McGuire portrait after being appointed as Howard Center's new Chief Executive Officer

 

Sandy McGuire, Mkurugenzi Mtendaji
Howard Center